Biography

Am Kyanjjade Naiyani Ak Nk da gentlebwoy
Born of magamaga Jinja ug
I started up music journey in 2020 with Madona dt the b ...

Nk Da Gentlebwoy on The Hot 100 Chart

Howwe Hot 100 Chart

Nk Da Gentlebwoy has no songs on The Howwe Hot 100 Chart

No news for Nk Da Gentlebwoy yet!

Nk Da Gentlebwoy has no photos!